BIP
Drukuj

Wyniki ze sprawdzianu z dnia 27 marca 2015 roku

Rada Izby Komorniczej w Krakowie publikuje wyniki ze sprawdzianu testowego dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej przeprowadzonego w dniu 27 marca 2015 roku.

 

Wyniki - grupa z godz. 8.30

Wyniki - grupa z godz. 9.15

Drukuj

SPRAWDZIAN TESTOWY DLA APLIKANTÓW I ROKU - MARZEC 2015

Rada Izby Komorniczej w Krakowie zawiadamia, iż zgodnie z Regulaminem aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie, w dniu 27 marca 2015 roku zostanie przeprowadzony sprawdzian testowy obejmujący 20 pytań jednokrotnego wyboru, trwający 30 minut dla aplikantów I roku aplikacji.

Sprawdzian odbędzie się z podziałem na grupy.

I grupa rozpocznie sprawdzian o godzinie 8.30, II grupa o godzinie 9.15.


Na sprawdzian należy zgłosić się co najmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem.

Drukuj

SPRAWDZIAN TESTOWY DLA APLIKANTÓW II ROKU - MARZEC 2015

Rada Izby Komorniczej w Krakowie zawiadamia, iż zgodnie z Regulaminem aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie, w dniu 20 marca 2015 roku zostanie przeprowadzony sprawdzian testowy obejmujący 20 pytań jednokrotnego wyboru, trwający 30 minut dla aplikantów II roku aplikacji.

Sprawdzian odbędzie się z podziałem na grupy.

I grupa rozpocznie sprawdzian o godzinie 8.30, II grupa o godzinie 9.15.

Na sprawdzian należy zgłosić się co najmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem.

Drukuj

Zawiadomienie dotyczące egzaminu komorniczego w 2015 roku

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu 19 lutego 2015 roku Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie wprowadzające możliwość opracowania przez zdających zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku opracowywania części zadania pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania.

Skompletowanie przez zdającego całości opracowanego zadania pisemnego następuje w czasie egzaminu komorniczego. 

W przypadku, gdy pomimo wyboru opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części opracowuje zadania odręcznie.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadania pisemne odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z egzaminu komorniczego.

Zdający, rozwiązując zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

Zdający, którzy wybiorą taki sposób opracowania zadań, zobowiązani są do zapewnienia sobie sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Otrzymują natomiast opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych, wyposażoną w edytor tekstu i blokującą dostęp do zasobów komputera oraz możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja jest tożsama z tą, która będzie obowiązywała na tegorocznym egzaminie adwokackim i radcowskim. Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna zostały ogłoszone na stronie www.ms.gov.pl w zakładce "Zawodowe Egzaminy Prawnicze".

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia, iż do dnia 04 marca 2015 roku zdający zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierającego deklarację, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w par. 22a ust. 8 i 9 rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 roku.

Oświadczenie zdającego o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego.

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań.

Drukuj

Kolokwium poprawkowe

Rada Izby Komorniczej w Krakowie, zawiadamia, że w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 9.00 rozpocznie się poprawkowe kolokwium ustne dla aplikantów po I roku aplikacji, którzy w dniach 02 - 03 oraz 11 lutego 2015 roku uzyskali oceny negatywne.

Informacje dotyczące podziału na osoby i godziny będą udzielane telefonicznie pod nr 12 413 00 20, po 02 marca 2015 roku.

Drukuj

Opinia o aplikancie po I roku aplikacji

Rada Izby Komorniczej w Krakowie, przypomina, iż zgodnie z Regulaminem Odbywania Aplikacji Komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie, po zakończeniu pierwszego roku aplikacji nie później niż do 10 stycznia roku następnego,  komornik przedstawia Radzie Izby Komorniczej w Krakowie swą opinię o aplikancie komorniczym.

W związku z powyższym Rada Izby zwraca się, o wystąpienie z prośbą do Komornika Patrona o przygotowanie wymaganej opinii i przekazanie jej do biura Rady w w/w terminie.

Kalendarium

marzec 2015
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kto online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.