EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2017 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 31a ust. 2 w związku z art. 29d ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277) zawiadamia, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbędzie się w dniu 30 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej Rady Izby Komorniczej w Krakowie (II p.) ul. Francesco Nullo 8/3; 31-543 Kraków.

sala wykładowa RIK w Krakowie – mapa dojazdu

W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa,i-poda, kalkulatora itp). Osobę, która zgłosi się na egzamin z tego rodzaju urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu. Osoba taka ponosi też ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.

Organizator egzaminu nie zapewnia wyżywienia, kandydat otrzymuje jedynie wodę mineralną niegazowaną o poj. 0,5 litra.

 Wskazane jest również, o podanie informacji o zmianie adresów mailowych udostępnionych Komisji Egzaminacyjnej.

Ponadto Komisja Egzaminacyjna wzywa do wskazania ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania pod rygorem kierowania korespondencji pod adres podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w 2017 roku.