WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2018/2019

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, że osoby, które chcą rozpocząć aplikację komorniczą od 01 stycznia 2018 roku, obowiązane są złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.

Do wniosku o wpis należy dołączyć:
– zaświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art. 12 ust. 1a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
– oświadczenie patrona dotyczące zgody na zatrudnienie.