WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2019/2020

RADA IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD 01 STYCZNIA 2019 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2018 ROKU.

Do wniosku o wpis należy dołączyć:
– zaświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art. 12 ust. 1a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
– oświadczenie patrona dotyczące zgody na zatrudnienie.