Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Komornicy sądowi i koszty egzekucji – Nowe rozwiązania prawne”