EGZAMIN KOMORNICZY 2019 ROK – WYNIKI

WYNIKI
Z EGZAMINU KOMORNICZEGO, PRZEPROWADZONEGO
W DNIACH 07 – 08 MARCA 2019 ROKU,
PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO SPRAW PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW
KONKURSOWEGO I KOMORNICZEGO OBEJMUJĄCĄ OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI IZB KOMORNICZYCH
 W KRAKOWIE I RZESZOWIE Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Numer kodu z I dnia egzaminu Numer kodu z II dnia egzaminu Wynik
8 9 pozytywny
18 13 pozytywny
5 20 pozytywny
3 11 pozytywny
12 16 pozytywny
2 2 pozytywny
13 4 pozytywny
4 3 pozytywny
17 10 pozytywny
20 19 pozytywny
7 8 pozytywny
9 14 pozytywny
19 6 pozytywny
15 12 pozytywny
16 18 negatywny
14 17 negatywny
1 1 pozytywny
10 7 pozytywny
6 5 pozytywny

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego
i komorniczego z siedzibą
w Krakowie

SSA Sławomir Jamróg