Wyniki ze sprawdzianu po pierwszym roku aplikacji

Komisja do spraw  przeprowadzenia kolokwium, kolokwium poprawkowego oraz sprawdzianów pisemnych aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie publikuje, wyniki ze sprawdzianu po pierwszym roku aplikacji, przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2020 roku.

wyniki sprawdzian po I roku aplikacji – 2020 – zakodowane