TERMIN KOLOKWIUM POPRAWKOWEGO PO I ROKU APLIKACJI KOMORNICZEJ W 2020 ROKU

Rada Izby Komorniczej w Krakowie niniejszym informuje, iż termin sprawdzianu poprawkowego po pierwszym roku aplikacji został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00.