DELEGACI DO KRK

Rafał Fronczek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Artur Kłonica

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Sączu