DELEGACI DO KRK

Leszek Dumnicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa – Krowodrzy
w Krakowie

Mirosław Markow

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie