Rada izby

Przewodniczący Rady Izby

Sławomir Szynalik

Wiceprzewodniczący Rady Izby

Krzysztof Olbrich

Sekretarz Rady Izby

Jacek Korman

Członkowie Rady

Marian Baradziej
Andrzej Czosnyka
Dariusz Karyś
Patryk Klimczak
Artur Kłonica
Gotfryd Nowak