Rada izby

Przewodniczący Rady Izby

Sławomir Szynalik

Wiceprzewodnicząca Rady Izby

Henryka Bednorz-Godyń

Sekretarz Rady Izby

Jacek Korman

Członkowie Rady

Małgorzata Bociąga-Szot
Andrzej Czosnyka
Grażyna Gola
Dariusz Karyś
Artur Kłonica
Adam Łozowski