Aktualności

PROGRAM SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH DLA APLIKANTÓW I i II ROKU APLIKACJI KOMORNICZEJ W IZBIE K...

Program szkoleń seminaryjnych dla aplikantów I i II roku aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2019 rok

Czytaj całość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Komornicy sądowi i koszty egzekucji – Nowe roz...


Czytaj całość

EGZAMIN KOMORNICZY 2019 ROK – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego na 7 marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy i na 8 marca 2019 r.

Czytaj całość

EGZAMIN KOMORNICZY 2019- OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 roku Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczegona7 marca 2019 r. godz. 10.00 –

Czytaj całość

Strona 1/12