Aktualności

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2018/2019

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, że osoby, które chcą rozpocząć aplikację komorniczą od 01 stycznia 2018 roku, obowiązane są złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku. Do wniosku o wpis należy dołączyć: – zaświadczenie o niekaralności, – oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art. 12 ust.

Czytaj całość

Infolinia Krajowej Rady Komorniczej

Ruszyła ! Każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie egzekucji komorniczej może je uzyskać. Infolinia czynna będzie w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem (22) 299 87 77.

Czytaj całość

EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PRZEPROWADZONY W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU ...

WYNIKI Z EGZAMINU KONKURSOWEGO na aplikację komorniczą przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 roku Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmująca obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie i w Rzeszowie z siedzibą w Krakowie Lp. Numer kodu Liczba uzyskanych punktów 1. 1 96 2. 2 80 3. 3 99 4. 4 83 5. 5 78 6. 6 88 7. 7 98 8. 8 85 9. 9 105 10. 10 100 11. 11 78 12.

Czytaj całość

EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2017 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 31a ust. 2 w związku z art. 29d ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277) zawiadamia, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbędzie się w dniu 30 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej Rady Izby Komorniczej w Krakowie (II p.) ul. Francesco Nullo 8/3; 31-543 Kraków.

Czytaj całość

Strona 1/7