Aktualności

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, iż w dniu 16 sierpnia br. biuro Rady będzie ...


Czytaj całość

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W ROKU 2019

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 w związku z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej.

Czytaj całość

Kondolencje

Rada Izby Komorniczej w Krakowie z głębokim żalem zawiadamia, że 5 czerwca 2019 roku odszedł nasz Kolega Leszek Dumnicki – Emerytowany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w Sali Pożegnań na Cmentarzu Batowickim w Krakowie przy. ul. Powstańców, w czwartek 13 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00

Czytaj całość

RIK Kraków – wykaz patronów I i II roku aplikacji komorniczej

WYKAZ PATRONÓW APLIKANTÓW IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE Rada Izby Komorniczej w Krakowie na podstawie § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2424) niniejszym publikuje wykaz patronów aplikantów I i II roku aplikacji komorniczej Rady Izby Komorniczej w Krakowie w roku szkoleniowym 2019. I rok aplikacji: Aplikant Dawid Kamil – Patron Dariusz Dawid Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku –

Czytaj całość

Strona 2/14