Aktualności

EGZAMIN KOMORNICZY 2019 ROK – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego na 7 marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy i na 8 marca 2019 r.

Czytaj całość

EGZAMIN KOMORNICZY 2019- OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 roku Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczegona7 marca 2019 r. godz. 10.00 –

Czytaj całość

Program szkoleń seminaryjnych aplikantów komorniczych I i II roku – STYCZEŃ 2019 ...

I. Zajęcia: 11.01.2019 r; godz: 13:30 – wykład inauguracyjny     Zasady etyki zawodowej komornika sądowego      Kodeks etyki zawodowej komornika Elementy prawa prasowego, kontakty komornika z mediami Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka Organizacja pracy komornika Dyscyplina i kultura pracy komornika. II. Zajęcia: 12.01.2019 r. godz: 09:00 – wykład; 8 godzin lekcyjnych POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – wybrane zagadnienia       Pojęcie i cel zabezpieczenia Przesłanki zabezpieczenia Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o udzielenie zabezpieczenia Warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia Zakres rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia Zabezpieczenie przez zarząd przymusowy Odrzucenie albo oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia Żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia Wymóg szybkości postępowania Charakter akcesoryjny postępowania zabezpieczającego Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia Koszty postępowania zabezpieczającego Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego Upadek zabezpieczenia roszczenie niepieniężnego.

Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O ŚLUBOWANIU APLIKANTÓW

Rada Izby Komorniczej w Krakowie zawiadamia, iż w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 12:30  odbędzie się uroczyste ślubowanie aplikantów komorniczych wpisanych na listę prowadzoną przez tut. Radę z dniem 01 stycznia 2019 roku. Ślubowanie odbędzie się w sali wykładowej Rady Izby Komorniczej w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/3.

Czytaj całość

Strona 4/14