Aktualności

24 GRUDNIA 2018 ROKU – BIURO RADY IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, iż w dniu 24 grudnia br. biuro Rady będzie nieczynne.  

Czytaj całość

02 LISTOPADA 2018 ROKU – BIURO RADY IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, iż w dniu 02 listopada br. biuro Rady będzie nieczynne.

Czytaj całość

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2019/2020

RADA IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD 01 STYCZNIA 2019 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2018 ROKU. Do wniosku o wpis należy dołączyć: – zaświadczenie o niekaralności, – oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art. 12 ust.

Czytaj całość

EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2018 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 29 d ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1309) zawiadamia, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbędzie się w dniu 29 września 2018 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – odział w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków (PARTER). Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu.

Czytaj całość

Strona 5/14