Aplikacja komornicza

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej na 2019 ro...

Rada Izby Komorniczej w Krakowie niniejszym publikuje „projekt harmonogramu zajęć seminaryjnych dla aplikantów I  roku aplikacji komorniczej” zatwierdzony na Posiedzeniu w dniu 16 października 2019 roku Uchwałą Rady Izby nr 350/VI.   Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej  w Izbie Komorniczej w Krakowie  na 2019 rok Zasady etyki zawodowej komornika sądowego – Wykładowca: Leszek Wożniak KSR w Busku – Zdroju 11-01-2019; godz: 09:00-15.00 Kodeks etyki zawodowej komornika Elementy prawa prasowego,

Czytaj całość

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2020/2021

RADA IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2019 ROKU. Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust.

Czytaj całość

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2019 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 72 w związku z art. 288 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) zawiadamia, że egzamin wstępny na aplikację komorniczą odbędzie się  28 września 2019 roku (sobota) o godz. 11.00 w sali wykładowej Rady Izby Komorniczej w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, 31-543 Kraków (II PIĘTRO). Na egzamin proszę zgłosić się w miejscu wskazanym wyżej, 

Czytaj całość

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W ROKU 2019

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 w związku z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej.

Czytaj całość

Strona 1/12