Aplikacja komornicza

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2019/2020

RADA IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD 01 STYCZNIA 2019 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2018 ROKU. Do wniosku o wpis należy dołączyć: – zaświadczenie o niekaralności, – oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art. 12 ust.

Czytaj całość

EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2018 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 29 d ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1309) zawiadamia, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbędzie się w dniu 29 września 2018 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – odział w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków (PARTER). Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu.

Czytaj całość

Egzamin komorniczy 2018 rok – wyniki

wyniki egzamin komorniczy – 2018


Czytaj całość

Egzamin Komorniczy 2018 rok

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 31 i art. 31a -h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.) zawiadamia, że egzamin komorniczy odbędzie się w dniach 08 marca 2018 roku oraz 09 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w hali Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A. „Pawilon A”, ul.

Czytaj całość

Strona 1/9