Aplikacja komornicza

Opłata roczna wnoszona przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia w 20...

  Rada Izby Komorniczej w Krakowie zawiadamia, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 2521) w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia, opłata roczna wnoszona przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia jest równa 2,15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.

Czytaj całość

KOLOKWIUM POPRAWKOWE PO I ROKU APL. ORAZ KOLOKWIA I SPRAWDZIANY ZAPLANOWANE NA 2020 ROK &#...

Rada Izby Komorniczej w Krakowie niniejszym publikuje wykaz terminów sprawdzianów i kolokwiów w tym kolokwium poprawkowego po pierwszym roku aplikacji, zaplanowanych na 2020 rok

Czytaj całość

KOLOKWIUM PO PIERWSZYM ROKU APLIKACJI KOMORNICZEJ

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, iż zaplanowane kolokwium pisemne po pierwszym roku aplikacji odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 roku w godzinach 9:00-15:00 w Krakowie w siedzibie tut. Rady przy ul. Francesco Nullu 8/3 II piętro (sala wykładowa).

Czytaj całość

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH DLA APLIKANTÓW I i II ROKU APLIKACJI KOMORNICZEJ NA 202...

RIK w Krakowie – program szkolenia aplikantów komorniczych I i II rok – aktualizacja


Czytaj całość

Strona 1/13