Aplikacja komornicza

EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2018 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 29 d ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1309) zawiadamia, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbędzie się w dniu 29 września 2018 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – odział w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków (PARTER). Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu.

Czytaj całość

Egzamin komorniczy 2018 rok – wyniki

wyniki egzamin komorniczy – 2018


Czytaj całość

Egzamin Komorniczy 2018 rok

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 31 i art. 31a -h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.) zawiadamia, że egzamin komorniczy odbędzie się w dniach 08 marca 2018 roku oraz 09 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w hali Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A. „Pawilon A”, ul.

Czytaj całość

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 roku

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.: osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej,

Czytaj całość

Strona 1/8