Aplikacja komornicza

Program szkoleń seminaryjnych na 2016 rok dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej w ...

RIK w Krakowie – program szkolenia aplikantów komorniczych I rok – aktualny


Czytaj całość

Zmiana terminu zajęć dla aplikantów I roku oraz testu

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, iż zajęcia dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej, które zaplanowane były na najbliższy weekend tj. 18 i 19 marca 2016 roku odbędą się w dniu 01 kwietnia 2016 br. (godz. 10:00-15:00) i 02 kwietnia 2016 br. (godz. 09:00-14:00) w sali szkoleniowej Sądu Apelacyjnego w Krakowie; ul. Przy Rondzie 3; piętro I. Jednocześnie Rada Izby informuje, iż zaplanowany na dzień 18 marca br. test zostanie przeprowadzony w dniu 01 kwietnia br.

Czytaj całość

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW – 2016/2017

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, że osoby, które chcą rozpocząć aplikację komorniczą od 01 stycznia 2016 roku, obowiązane są złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 roku. Do wniosku o wpis należy dołączyć: – zaświadczenie o niekaralności, – oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art.

Czytaj całość

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU KONKURSOWEGO

Publikujemy wzór wniosku o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.    

Czytaj całość

Strona 11/12