Aplikacja komornicza

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W ROKU 2019

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 w związku z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej.

Czytaj całość

RIK Kraków – wykaz patronów I i II roku aplikacji komorniczej

WYKAZ PATRONÓW APLIKANTÓW IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE Rada Izby Komorniczej w Krakowie na podstawie § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2424) niniejszym publikuje wykaz patronów aplikantów I i II roku aplikacji komorniczej Rady Izby Komorniczej w Krakowie w roku szkoleniowym 2019. I rok aplikacji: Aplikant Dawid Kamil – Patron Dariusz Dawid Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku –

Czytaj całość

REGULAMIN ODBYWANIA APLIKACJI KOMORNICZEJ – 2019 ROK

RIK Kraków – regulamin odbywania aplikacji


Czytaj całość

EGZAMIN KOMORNICZY 2019 ROK – WYNIKI

WYNIKI Z EGZAMINU KOMORNICZEGO, PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 07 – 08 MARCA 2019 ROKU, PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO SPRAW PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KONKURSOWEGO I KOMORNICZEGO OBEJMUJĄCĄ OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI IZB KOMORNICZYCH  W KRAKOWIE I RZESZOWIE Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Numer kodu z I dnia egzaminu Numer kodu z II dnia egzaminu Wynik 8 9 pozytywny 18 13 pozytywny 5 20 pozytywny 3 11 pozytywny 12 16 pozytywny 2 2 pozytywny 13 4 pozytywny 4 3 pozytywny 17 10 pozytywny 20 19 pozytywny 7 8 pozytywny 9 14 pozytywny 19 6 pozytywny 15 12 pozytywny 16 18 negatywny 14 17 negatywny 1 1 pozytywny 10 7 pozytywny 6 5 pozytywny Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds.

Czytaj całość

Strona 2/12