Aplikacja komornicza

Egzamin Komorniczy 2018 rok

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 31 i art. 31a -h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.) zawiadamia, że egzamin komorniczy odbędzie się w dniach 08 marca 2018 roku oraz 09 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w hali Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A. „Pawilon A”, ul.

Czytaj całość

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 roku

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.: osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej,

Czytaj całość

Program szkoleń seminaryjnych dla aplikantów II roku aplikacji komorniczej w Izbie Komor...

Program szkoleń seminaryjnych dla aplikantów II roku aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2018 rok    

Czytaj całość

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2018/2019

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, że osoby, które chcą rozpocząć aplikację komorniczą od 01 stycznia 2018 roku, obowiązane są złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku. Do wniosku o wpis należy dołączyć: – zaświadczenie o niekaralności, – oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odpowiadające wymaganiom art. 12 ust.

Czytaj całość

Strona 5/12