KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji

Jerzy Streb

Członkowie komisji

Jolanta Kołaczkiewicz
Maria Machejek
Tomasz Młodzikowski
Mirosława Wójcicka