KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji

Jerzy Streb

Członkowie komisji

Grażyna Gola
Maria Machejek
Paweł Grzybowski
Marian Piasecki