PRAWO

komornicy_sadowi

Komornicy sądowi i egzekucja.

Pobierz

policja_informacje

Sposób i tryb uzyskiwania, sporządzania oraz przekazywania przez organy Policji informacji o zainteresowanym objęciem stanowiska komornika sądowego oraz kandydacie na stanowisko asesora komorniczego i aplikanta komorniczego oraz wzór kwestionariusza tej informacji.

Pobierz

Określenie trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy.

Pobierz

zgloszenie_do_egzaminu

Określenie wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego.

Pobierz

komisja_egzaminacyjna

Tryb i sposób powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego.

Pobierz

identyfikator

Wzór identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Pobierz

aplikacja

Organizacja i przebieg aplikacji komorniczej.

Pobierz

wysokosc oplaty

Wysokość opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia.

Pobierz

oplata_roczna

Wysokość opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

Pobierz

biurowosc

Określenie szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

Pobierz

czynnosci

Czynności komorników.

Pobierz

doreczenia

Szczegółowy tryb doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

Pobierz

zus

Wysokość opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania.

Pobierz