ZAWIADOMIENIE O ŚLUBOWANIU APLIKANTÓW

Rada Izby Komorniczej w Krakowie zawiadamia, iż w dniu 10 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00  odbędzie się uroczyste ślubowanie aplikantów komorniczych wpisanych na listę prowadzoną przez tut. Radę z dniem 01 stycznia 2020 roku. Ślubowanie odbędzie się w sali wykładowej Rady Izby Komorniczej w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/3.