Aplikacja komornicza

Program szkolenia aplikantów komorniczych – 2021 rok


Czytaj całość

Zawiadomienie o ślubowaniu aplikantów – 2021 rok

Kraków, dnia 21 grudnia 2020 roku   Szanowni Państwo Aplikanci Komorniczy Izby Komorniczej w Krakowie   ZAWIADOMIENIE O ŚLUBOWANIU Rada Izby Komorniczej w Krakowie niniejszym zawiadamia, iż w dniu 15 stycznia 2021 roku w godzinach od 11:00 do 12:30 odbędzie się uroczyste ślubowanie aplikantów komorniczych wpisanych na listę prowadzoną przez tut.

Czytaj całość

KOLOKWIUM PO PIERWSZYM ROKU APLIKACJI KOMORNICZEJ

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, iż zaplanowane kolokwium pisemne po pierwszym roku aplikacji odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 roku w godzinach 9:00-15:00 w Krakowie w siedzibie tut. Rady przy ul. Francesco Nullu 8/3, II piętro (sala wykładowa).

Czytaj całość

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2021/2022

RADA IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 ROKU. Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).

Czytaj całość

Strona 1/17