KOLOKWIUM PO PIERWSZYM ROKU APLIKACJI KOMORNICZEJ

Rada Izby Komorniczej w Krakowie informuje, iż zaplanowane kolokwium pisemne po pierwszym roku aplikacji odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 roku w godzinach 9:00-15:00 w Krakowie w siedzibie tut. Rady przy ul. Francesco Nullu 8/3 II piętro (sala wykładowa).